Taryfikator punktów karnych

Taryfikator punktów karnych

1.Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”, wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej „naruszeniem”.

2. Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca nie-będący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu w związku z … Czytaj dalej . . .