Naprawa gaźnika Keihin I – Audi

Naprawa gaźnika Keihin I

Rysunek 1. RYSUNEK MONTAŻOWY GAŹNIKA KEIHIN I (pokrywa gaźnika)
1 – zawór regulacyjny
2 – zawieszenie iglicy zaworu pływaka
3 – pokrywa gaźnika
4 – śruba pokrywy gaźnika
5 – siłownik „pull-down”
6 – dźwignia pompki przyśpieszającej
7 – cięgło dźwigni pompki przyśpieszającej
8 – zacisk
9 – zawór iglicowy
10 – pływak
11 – uszczelka (wymieniać na nową)

Na rysunkach  pokazano części gaźnika, co powinno znacznie ułatwić demontaż i montaż. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce zamontowania poszczególnych dysz.

Podczas naprawy należy kierować się następującymi zaleceniami.

■ Do przetykania dysz nigdy nie używać drutów lub igieł, ponieważ prowadzi to zawsze do rozkalibrowania otworów.

■ Wymieniając dysze, trzeba zawsze montować nowe dysze o wymiarach takich, jakie miały wymontowane. Dysze są dobierane osobno do każdego typu silnika. Wymiana na dysze o innych wymiarach nie przyczynia się do zwiększenia mocy, polepszenia przyśpieszenia itd.

■ Montować w gaźniku jedynie części dostarczane przez firmę Audi lub wytwórcę gaźników.

■ Części z aluminium nie czyścić ostrymi twardymi przedmiotami. Dokręcając śruby, nie używać nadmiernej siły i zwracać uwagę przede wszystkim na swobodę obracania się śrub i nakrętek w elementach gwintowanych. Gwinty w aluminiowych częściach łatwo ulegają uszkodzeniu, a niedokładnie uszczelnione części są bardzo często powodem zasysania fałszywego powietrza, co ma ujemny wpływ na działanie silnika, szczególnie w zakresie prędkości obrotowych biegu jałowego.

■ Do odkręcania dysz zawsze używać wkrętaków o dobrze zaostrzonych ostrzach. Rowkowe nacięcia w łbach dysz nie mogą być uszkodzone, ponieważ nie można wykluczyć zatkania lub uszkodzenia otworu dyszy.

■ Unikać podczas demontażu pływaka odkształcenia języczków regulacyjnych, co z reguły prowadzi do zmiany poziomu paliwa w komorze pływakowej. Pływak należy podczas przechowywania zabezpieczyć przed szkodzeniem. Szczelność zaworu sprawdza się, wdmuchując do zaworu powietrze po dociśnięciu igły zaworu do gniazda. Podczas próby wdmuchiwane powietrze nie powinno przenikać przez zawór. Po zdjęciu nacisku na igłę powietrze powinno swobodnie przepływać przez zawór.

Rys. 2. RYSUNEK MONTAŻOWY GAŹNIKA KEIHIN I (korpus główny)
1 – dysza powietrza II przelotu,
2 – rura emulsyjna II przelotu,
3 – dysza powietrza I przelotu,
4 – rurka emulsyjna I przelotu,
5 – zawór wzbogacenia,
6 – zaślepka,
7 – dysza paliwa biegu jałowego,
8 – dysza powietrza biegu jałowego,
9 – dysza główna II przelotu,
10 – dysza główna I przelotu,
11 – płytka mocująca,
12 – siłownik przepustnicy II przelotu,
13 – korpus gaźnika,
14 – siłownik uchylania przepustnicy w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów,
15 – przepona pompki przyśpieszającej,
16 – zderzak regulacji wydatku pompki,
17 – zawór odcinający paliwo do układu biegu jałowego,
18 – śruba,
19 – wkręt regulacyjny biegu jałowego,
20 – wkręt regulacyjny stężenia CO.
21 – plomba,
22 wkręt regulacyjny zmiany prędkości obrotowej biegu jałowego w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów.

Gaźnik rozkłada się w następującej kolejności.

■ Zdemontować zacisk sprężysty cięgna dźwigni przy pokrywie. Cięgno wymontować i zdemontować z cięgna wszystkie części. Odkręcić i wymontować śruby mocujące pokrywę i zdjąć pokrywę wraz z uszczelką. Długa śruba we wnętrzu gaźnika jest zabezpieczona odginaną podkładką. Uszczelkę należy wymienić na nową.

■ Wykręcić zawór iglicowy z pokrywy.

■ Wyciągnąć zawleczki z cięgien obu przepon. Zdjąć podkładki. Odkręcić obydwa siłowniki.

■ Wykręcić dysze pokazane na rysunku 3. Dysza paliwa biegu jałowego (7) znajduje się pod zaślepką, obydwie rurki emulsyjne znajdują się pod dyszami powietrza (3) i (4). Podczas montażu gaźnika rurek tych nie wolno zamienić miejscami.

Rys.3. ROZMIESZCZENIE DYSZ W GAŹNIKU KEIHIN I
1 – dysza główna I przelotu
2 – dysza główna II przelotu
3 – dysza powietrza I przelotu
4 – dysza powietrza II przelotu
5 – zawór wzbogacenia
6 – dysza powietrza biegu jałowego
7 – dysza paliwa biegu jałowego (zasłonięta zaślepką)

■ Odkręcić pompkę przyśpieszającą od dolnej części gaźnika.

■ Usunąć zaślepkę wkrętu regulacyjnego stężenia tlenku węgla. Wykręcić wkręt wraz ze sprężyną.

■ Wymontować oś pływaka wraz z pływakiem. W przypadku konieczności wymiany pływaka należy zwrócić uwagę na jego typ.

Gaźnik montuje się w odwrotnej kolejności do demontażu. Należy przestrzegać podanych niżej dodatkowych zaleceń.

■ Jeżeli była wymontowana pompka przyśpieszająca, należy ją na nowo montować według kolejności wynikającej z rysunku montażowego. Należy zwracać uwagę na prawidłowe zamontowanie pokrywy gaźnika.

■ Wyregulować po zamontowaniu pompki przyśpieszającej dawkę wtryskiwanego paliwa.

■ Wyregulować uchylenie przepustnicy rozruchowej.

■ W przypadku wymontowania rurki wzbogacenia mieszanki należy wymienić uszczelkę na nową.

■ Osadzać rurkę emulsyjną z górnymi otworami wylotowymi do studzienki I przelotu, natomiast rurkę emulsyjną z dolnymi otworami wylotowymi do studzienki II przelotu. Należy zwracać uwagę, aby nie zamienić miejscami rurek emulsyjnych.

■ Dysze główne są różnej wielkości i na rysunku pokazano miejsce ich zamontowania. Dysza „większa” znajduje się w otworze (2).

■ Podczas przykręcania śrub pokrywy gaźnika zabezpieczyć długą śrubę, odginając podkładkę.

■ Wykręcać śrubę (a) tak, aby między śrubą o zderzakiem pojawiła się szczelina.

■ Wkręcać śrubę (a), aż do prawie całkowitego zlikwidowania szczeliny (sprawdzać szerokość szczeliny bibułką papierosową).

■ Wykręcić śrubę (a) o 1/4 obrotu.

■ Zabezpieczyć śrubę przed odkręceniem kroplą lakieru.

■ Wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego i stężenie CO w spalinach.