Naprawa gaźnika Keihin II – Audi 80

Naprawa gaźnika Keihin II

Na rysunkach 2.169, 2.170 i 2.171 pokazano gaźnik w częściach.

Podczas naprawy gaźnika należy kierować się wskazówkami ze strony 136. Gaźnik można rozebrać według następującej kolejności.

■ Zdemontować zawleczki (4, rys. 2.169). z zakończeń cięgła (6), po czym zdjąć wszystkie zamontowane na cięgle części. Odkręcić śruby (7) i zdemontować wraz z uszczelką pokrywę gaźnika.

■ Wykręcić gniazdo zaworu iglicowego (14) z pokrywy komory pływaka i wymontować iglicę zaworu (15).

■ Wyjąć zawleczki z cięgieł przepon trzech siłowników, zdjąć podkładki i odłączyć cięgła. Przepony należą do siłownika „pull-down” urządzenia rozruchowego (1, rys. 2.1 70), do siłownika sterowania przepustnicą I przelotu (4, rys. 2.171) i II przelotu (6).

■ Wykręcić dysze pokazane na rysunkach 2.172 i 2.173. Rurki emulsyjne powinny być osadzone po naprawie w tym samym gnieździe, z którego zostały wykręcone.

■ Wyjąć zaślepkę i wykręcić wkręt regulacyjny stężenia tlenku węgla w spalinach wraz ze sprężyną.

■ Wykręcić wkręt regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego wraz ze sprężyną.

■ Wymontować pływak i jego oś z obudowy gaźnika.

Gaźnik montuje się w odwrotnej kolejności do demontażu. Zwracać należy szczególną uwagę na następujące czynności.

■ Po zamontowaniu pompki przyśpieszającej przeprowadzić jej regulację w sposób opisany niżej. Zgodnie z tymi zaleceniami należy ustawić szczelinę przepustnicy rozruchowej względem ściany przelotu.

■ Położenie pływaka jest ustalone fabrycznie i nie powinno być zmieniane. Regulację należy przeprowadzić po wymianie zaworu iglicowego lub uszkodzonego pływaka.

■ W przypadku rozmontowania pompki przyśpieszającej należy ją składać według kolejności pokazanej na rysunku montażowym, przy czym należy zwracać uwagę na kierunek montażu pokrywy.

■ Wymienić uszczelki pod rurkami wzbogacenia.

■ Osadzać rurkę emulsyjną z otworami na górze do studzienki I przelotu, a otworami u dołu do studzienki II przelotu – nie zmienić opisanego położenia rurek emulsyjnych.

■ Dysze główne są zróżnicowane co do wielkości i są osadzone w otworach w miejscach pokazanych na rysunku 2.173. Dysza większa powinna być osadzona w miejscu (3).