Tomgangsjustering på en kald motor – Keihin II forgasser

Tomgangsjustering på en kald motor (åpne gassen)

Hvis motoren går på tomgang konstant, det er oftest den "raske" tomgangen som må justeres. Før du foretar justeringer, må du varme opp motoren til driftstemperatur. Tenningsinnstillinger og tomgangshastighet må være riktig.

■ Koble turtelleren i henhold til produsentens anbefalinger.

■ Fjern luftfilteret.

■ Koble fra vakuumslangen til temperaturregulatoren.

■ Trekk ut chokerkontrollen”. Spak (1, Lynx. 2.175) gassen skal hvile mot støtfangeren.

■ Start motoren.

■ Åpne luftspjeldet helt med spaken (2).

■ Kontroller hastigheten. Hvis rotasjonshastigheten er forskjellig fra 3500 ± 200 rpm, den må reduseres eller økes, ved å komprimere eller utvide hakket i spaken vist av den nedre pilen i illustrasjonen 2.175.

Stille inn startgassen

■ Trekk chokekontrollen helt ut”. Spak (1, Lynx. 2.176) gassen skal hvile mot støtfangeren.

■ Pusher (2) nedtrekkbare aktuator” skyv spaken (en) i retning av pilen.

■ Sett inn et bor med diameter 2,2 mm mellom spjeldkant og gangvegg. Tillatt avvik ± 0,15 mm.

■ Spjeldinnstillingen endres ved å komprimere eller utvide hakket i spaken som vises av pilen i illustrasjonen 2.176.