Regulacja biegu jałowego w silniku zimnym – gaźnik Keihin II

Regulacja biegu jałowego w silniku zimnym (uchylenie przepustnicy)

Jeżeli silnik na biegu jałowym stale się zatrzymuje, to najczęściej trzeba regulować „szybki” bieg jałowy. Przed regulacją rozgrzać silnik do temperatury roboczej. Ustawienia zapłonu i prędkość biegu jałowego muszą być prawidłowe.

■ Podłączyć obrotomierz zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

■ Zdjąć filtr powietrza.

■ Odłączyć przewód podciśnieniowy regulatora temperatury.

■ Wyciągnąć cięgno „ssania”. Dźwignia (1, rys. 2.175) przepustnicy rozruchowej powinna oprzeć się o zderzak.

■ Uruchomić silnik.

■ Otworzyć całkowicie przepustnicę powietrza dźwignią (2).

■ Sprawdzić prędkość obrotową. Jeżeli prędkość obrotowa jest inna niż 3500 ± 200 obr/min, trzeba ją zmniejszyć lub zwiększyć, ściskając lub rozszerzając wycięcie w dźwigni pokazanej dolną strzałką na rysunku 2.175.

Ustawianie przepustnicy rozruchowej

■ Wyciągnąć całkowicie cięgno „ssania”. Dźwignia (1, rys. 2.176) przepustnicy rozruchowej powinna się oprzeć o zderzak.

■ Popychacz (2) siłownika „pull-down” pchnąć dźwignią (a) w kierunku wskazanym strzałką.

■ Włożyć wiertło o średnicy 2,2 mm między krawędź przepustnicy a ściankę przelotu. Dopuszczalna odchyłka ±0,15 mm.

■ Ustawienie przepustnicy zmienia się ściskając lub rozszerzając wycięcie w dźwigni pokazanej strzałką na rysunku 2.176.