Regulacja gaźnika Keihin II

Regulacja gaźnika Keihin II

Wydatek pompki przyśpieszającej:

Do pomiaru wydatku jest potrzebny cylinder pomiarowy (menzurka) i lejek.

■ Wymontować gaźnik.

■ Zdjąć pokrywę gaźnika.

■ Napełnić paliwem komorę pływaka.

■ Zamontować ponownie pokrywę.

■ Docisnąć dźwignię (1, rys. 2.174) do tłoka (2); nie może istnieć luz pomiędzy dźwignią i tłokiem.

■ Zamknąć przepustnicę przelotu (wykręcając śrubę regulacyjną ustawienia przepustnicy).

PODCZAS SPRAWDZANIA WYDATKU POMPKI PRZYŚPIESZAJĄCEJ DOCISKAĆ DŹWIGNIĘ (1) DO TŁOKA (2).

■ Podstawić pod gaźnik cylinder pomiarowy z lejkiem.

■ Otworzyć całkowicie przepustnicę rozruchową.

■ Obrócić 10 razy dźwignią przepustnicy przelotu; jeden obrót powinien trwać co najmniej 3 sekundy.

■ Ustalić objętość paliwa w naczyniu pomiarowym. Obliczyć dawkę paliwa na jeden obrót przepustnicy. Objętość jednej dawki powinna wynosić 0,85 cm3 na jeden obrót. Dopuszczalna odchyłka objętości 0,12 cm3 na jeden obrót.

■ Sprawdzić prędkość obrotową biegu jałowego i stężenie CO w spalinach.

Podstawowe ustawienie przepustnicy II przelotu:

Podstawowe ustawienie przepustnicy II przelotu jest ustalone fabrycznie śrubą i nie trzeba go zmieniać.