Regulacja położenia pływaka – Regulacja biegu jałowego – gaźnik Keihin I

Regulacja położenia pływaka

Położenie pływaka reguluje się jedynie w przypadku wymiany Zaworu iglicowego lub pływaka.

■ Ustawić pokrywę gaźnika w pozycji pokazanej na rysunku 2.165. Kulka iglicy zaworu jest osadzona w iglicy elastycznie – należy uważać, aby kulka nie została wciśnięta do środka.

■ Sprawdzać wiertłem o średnicy 9,0 mm wymiar „a” pokazany na rysunku 2.165. Dopuszczalna odchyłka ±1,0 mm. Położenie pływaka można zmieniać dobierając podkładki pod gniazdem zaworu.

Regulacja biegu jałowego i stężenia tlenku węgla w spalinach

Prędkość biegu jałowego i skład spalin są ze sobą ściśle powiązane.

■ Zagrzać silnik do temperatury roboczej.

■ Sprawdzić, czy przepustnica rozruchowa jest całkowicie otwarta. Cięgno ,,ssania” powinno być wepchnięte do oporu.

■ Zdjąć przewód odpowietrzania skrzyni korbowej z króćca przy filtrze powietrza. Wylot przewodu zaślepić.

■ Wyregulować zapłon.

■ Podczas regulacji wentylator chłodnicy lub urządzenie klimatyzacyjne nie mogą pracować.

■ Podłączyć analizator spalin (w samochodach z katalizatorem łączyć z przewodem pomiarowym tlenku węgla umieszczonym w komorze silnika). Połączenie powinno być szczelne.

■ Zmierzyć prędkość obrotową (obrotomierzem). Gdy jest to konieczne, wyregulować wkrętem (1, rys. 2.166) na 900±50 obr/min.

■ Mierzyć stężenie CO w spalinach za pomocą analizatora. Stężenie tlenku węgla powinno mieścić się w granicach 1,0±0,5%. Gdy jest to konieczne, obracać wkrętem (2), aż do uzyskania prawidłowego składu spalin. Jeżeli po nałożeniu przewodu odpowietrzania skrzyni korbowej stężenie tlenku wzrośnie, to przyczyną jest nadmierna ilość par oleju w skrzyni korbowej.

Sprawdzanie układu podwyższania prędkości obrotowej biegu jałowego podczas zwalniania

■ Zagrzać silnik do temperatury roboczej.

■ Sprawdzić, czy przepustnica rozruchowa jest całkowicie otwarta.

■ Podłączyć obrotomierz zgodnie z instrukcją wytwórcy.

■ Uruchomić silnik i zwiększyć prędkość obrotową do 4000 obr/min.

■ Zwolnić dźwignię przepustnicy. Prędkość obrotowa powinna zmniejszać się powoli do 1800 obr/min. Na chwilę ustalić się na tym poziomie, następnie szybko zmaleć do prędkości biegu jałowego. Jeżeli tak nie jest, to przyczyną wadliwego działania układu jest najczęściej uszkodzenie siłownika otwierania przepustnicy, regulatora prędkości obrotowej lub jego zasilania. Sprawdzenie części należy zlecić do warsztatu specjalistycznego.