Regulacje i sprawdzanie układu wtryskowego K-Jetronic – Audi 80

Regulacje i sprawdzanie układu wtryskowego K-Jetronic – Audi 80.

Regulacja biegu jałowego i stężenia tlenku węgla w spalinach.

Wkręty regulacyjne biegu jałowego i stężenie tlenku węgla w spalinach znajdują się w miejscach pokazanych na rysunku 2.210. Wkręt regulacyjny stężenia tlenku węgla znajduje się w rozdzielaczu paliwa w pobliżu kolektora ssącego i jest osłonięty gumową zaślepką. Regulację należy przeprowadzać w następujących warunkach.

■ Silnik powinien być rozgrzany do temperatury roboczej.

■ Układ zapłonowy powinien pracować prawidłowo.

■ Jeżeli były odkręcane przewody wtryskowe, należy kilkakrotnie zwiększyć prędkość obrotową silnika do 3000 obr/min, następnie silnik powinien przez co najmniej 2 minuty pracować z prędkością obrotową biegu jałowego.

■ Wszystkie odbiorniki prądu elektrycznego (również silnik elektryczny wentylatora chłodnicy) powinny być wyłączone.

■ Urządzenie klimatyzacyjne (jeżeli samochód jest w takie wyposażony) również powinno być wyłączone.

■ Na przewód łączący zawór dwudrożny zwiększania prędkości obrotowej biegu jałowego założyć zaciskacz (1, rys. 2.209), tak aby przewodem nie przepływało powietrze.

■ Przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej silnika (2) musi być odłączony od silnika tak, aby przez filtr powietrza było zasysane czyste powietrze.

Układ zasilania reguluje się w następującej kolejności.

■ Podłączyć obrotomierz zgodnie z instrukcją wytwórcy.

■ Uruchomić silnik, ustalić i sprawdzić prędkość biegu jałowego silnika. Prędkość ta powinna wynosić 800…1000 obr/min. Jeżeli prędkość obrotowa mieści się w powyższym zakresie, prace regulacyjne nie są potrzebne.

■ Gdy jest to konieczne, prędkość obrotową można zmieniać obracając wkręt (A, rys. 2.210), aż do położenia, w którym prędkość obrotowa będzie miała wartość 950±30 obr/min.

■ Sprawdzić przyrządem stężenie CO w spalinach zgodnie z instrukcją obsługi wytwórcy przyrządu pomiarowego. Jeżeli wskazania przyrządu nie mieszczą się w granicach od 0,5% do 1,5%, należy ustawić zawartość CO w spalinach na 1,3 ±0,2%. Do regulacji należy używać klucza oznaczonego symbolem P377.

■ Wyjąć gumową zaślepkę otworu wkręta regulacyjnego (B) pokazanego na rysunku 2.210. Osadzić klucz na wkręcie regulacyjnym w otworze.

■ Obracać kluczem w prawo – wzrośnie stężenie tlenku węgla w spalinach, w lewo – zmaleje stężenie tlenku węgla w spalinach.

■ Nie naciskać ani też nie wyciągać kluczem wkręta regulacyjnego. Nie zwiększać prędkości obrotowej silnika, jeżeli klucz jest osadzony w otworze. Klucz po wykonanej regulacji należy natychmiast usunąć z otworu wkręta regulacyjnego.

■ Zaślepić otwór wkręta regulacyjnego.