Regulacje i sprawdzanie układu wtryskowego KE-Motronic – Audi 80

Regulacje i sprawdzanie układu wtryskowego KE-Motronic – Audi 80.

Układ wtryskowy KE-Motronic jest instalowany w silnikach 2,0 dm3 zarówno ośmiozaworowych, jak i szesnastozaworowych. Opis odnosi się do silnika oznaczonego symbolem 3A. Cechą szczególną jest zblokowanie układów zapłonowego i wtryskowego, to znaczy działanie obu układów jest kierowane ze wspólnego urządzenia sterującego. W centralnym urządzeniu sterującym zbierane są informacje o stanach chwilowych silnika w postaci sygnałów wejściowych, następnie są one przetwarzane i wysyłane z urządzenia jako sygnały wyjściowe sterujące wielkością dawki paliwa, czasem trwania wtrysku i optymalnym ustawieniem punktu zapłonu.

Regulacja biegu jałowego i stężenie tlenku węgla w spalinach.

Do sprawdzania i regulacji układu są potrzebne specjalne przyrządy. Opisy niektórych czynności kontrolno-pomiarowych mają na celu zaznajomienie użytkowników z zasadami działania i umożliwienie doraźnych napraw.

■ Uruchomić silnik i zagrzać do temperatury roboczej. Do sprawdzenia odłączyć wszystkie odbiorniki prądu elektrycznego, łącznie z silnikiem wentylatora chłodnicy.

■ Odłączyć urządzenie klimatyzacyjne.

■ Jeżeli przewody wtryskowe były wymienione lub odkręcane, uruchomić silnik i kilkakrotnie zwiększyć prędkość obrotową do 3000 obr/min. Silnik z prędkością obrotową biegu jałowego powinien pracować co najmniej przez 2 minuty, przed rozpoczęciem regulacji.

■ Układ wydechowy powinien być szczelny, a sonda lambda działać bez zarzutu.

■ Obrotomierz i analizator należy podłączyć zgodnie z instrukcją wytwórcy. Próbki do ustalenia stężenia tlenku węgla trzeba pobierać z króćca znajdującego się z lewej strony samochodu (patrząc od przodu samochodu).

■ Uruchomić silnik i ustalić prędkość obrotową biegu jałowego (780…900 obr/min lub 800…1000 obr/min). Włączyć urządzenie klimatyzacyjne – prędkość obrotowa powinna zwiększyć się o 70 obr/min.

■ Skontrolować położenie punktu zapłonu za pomocą lampy stroboskopowej, którą trzeba podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi lampy. Strumień światła należy skierować przez otwór kontrolny w obudowie koła zamachowego. W świetle lampy ukaże się znak punktu zapłonu.

Punkt powinien pokrywać się ze znakiem na obudowie tak jak pokazano na rysunku 2.227. Jeżeli znaki się nie pokrywają, poluzować i obracać aparatem zapłonowym, aż do pokrycia się znaków.

■ Zwiększyć trzy razy prędkość obrotową silnika do 3000 obr/min, po czym zmniejszyć prędkość obrotową do prędkości biegu jałowego.

■ Sprawdzić prędkość obrotową i stężenie tlenku węgla w spalinach. Jeżeli prędkość obrotowa i stężenie tlenku węgla różnią się od zalecanych, samochód należy skierować do naprawy w stacji obsługi wyposażonej w urządzenia umożliwiające regulacje silnika.

■ Wkręt regulujący stężenie tlenku węgla jest zabezpieczony zaślepką (rys. 2.228). Wsunięcie zaślepki jest możliwe przez wywiercenie otworu o średnicy 2,5 mm. W wywiercony otwór wkręcić blachowkręt o średnicy 3,0 mm. Pociągnąć szczypcami za łeb wkręconego blachowkrętu i usunąć zaślepkę. Pokręcając wkrętem regulacyjnym, można doprowadzić do takiego położenia wkrętu, że zostanie spełnione wymaganie o stężeniu tlenku węgla w spalinach. Po zakończeniu prac regulacyjnych należy ponownie zaślepić otwór wkrętu regulacyjnego.

Przepisy bezpieczeństwa pracy – Ponieważ układy wtryskowy i zapłonowy są z sobą zblokowane, trzeba również przestrzegać przepisów o pracach z elektrycznymi układami zapłonowymi.