Sprawdzanie części układu wtryskowego K-Jetronic – Audi 80

Sprawdzanie części układu wtryskowego K-Jetronic – Audi 80.

Na rysunkach 2.211 …2.21 3 pokazano układ wtryskowy w częściach. Zapoznanie się z rysunkami znacznie ułatwi montaż układów wtryskowych. Podczas montażu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy.

Pompa paliwa

Jeżeli napięcie na zaciskach akumulatora jest prawidłowe, a pompa nie pracuje, należy sprawdzić bezpiecznik numer ,,13″ obwodu pompy. Jeżeli bezpiecznik nie jest uszkodzony, należy sprawdzić działanie pompy. Po wyjęciu z kopułki rozdzielacza i zwarciu do masy przewodu zapłonowego uruchomić na krótki czas rozrusznik. Działanie pompy jest wyraźnie słyszalne. Dokładne badanie pompy wymaga użycia specjalnych narzędzi. Badanie pompy należy zlecić specjalistycznemu zakładowi naprawczemu.

Regulator termiczny

■ Wymontować środkowy przewód zapłonowy z kopułki aparatu zapłonowego i zewrzeć do masy.

■ Odłączyć przewód od regulatora i podłączyć lampę kontrolną w sposób pokazany na rysunku 2.213.

■ Uruchomić rozrusznik. Lampa kontrolna powinna się zaświecić; nie-świecenie się jest sygnałem o przerwie w badanym obwodzie.

■ Prześledzić obwód prądu i porównać ze schematem instalacji elektrycznej. Jeżeli obwód jest w porządku, wymienić regulator.

Wyłącznik czasowo-cieplny i wtryskiwacz rozruchowy.

Wyłącznik czasowo-cieplny jest zamontowany w miejscu (7) pokazanym na rysunku 2.211. Sprawdzanie wyłącznika za pomocą złącza elektrycznego wtryskiwacza rozruchowego jest możliwe wtedy, gdy temperatura płynu chłodzącego jest mniejsza od 30 C. Gdy silnik jest rozgrzany, należy wykręcić wyłącznik i zanurzyć w naczyniu z zimną wodą. Podczas próby obudowa wyłącznika powinna być zwarta z masą.

■ Wymontować z kopułki aparatu zapłonowego przewód zapłonowy i połączyć z masą.

■ Odłączyć wtyczkę z wtryskiwacza rozruchowego zamontowanego na końcu kolektora ssącego i podłączyć do odsłoniętych zacisków wtryskiwacza lampę kontrolną.

■ Odłączyć przewód wyłącznika czasowo-cieplnego.

■ Połączyć przedłużaczem przewód zielono-biały z zacisku ,,W” wyłącznika czasowo-cieplnego z masą.

Uwaga. Nie łączyć z masą przewodu czarno-czerwonego. Takie połączenie prowadzi do krótkiego zwarcia.

■ Obrócić silnik rozrusznikiem. Lampa kontrolna powinna się zaświecić. Brak światła jest sygnałem do wymiany wyłącznika albo poszukiwania uszkodzenia.

Działanie wtryskiwacza rozruchowego sprawdza się w silniku rozgrzanym (temperatura płynu wyższa od 30 C). Wyłącznik należy wykręcić i zanurzyć w naczyniu z zimną wodą. Podczas pomiaru wyłącznik powinien mieć połączenie z masą.

■ Odłączyć i połączyć z masą przewód zielono-biały wyłącznika.

■ Wymontować z końca kolektora ssącego wtryskiwacz rozruchowy, a następnie z powrotem nasadzić wtyczkę.

■ Ułożyć wtryskiwacz otworem skierowanym w dół naczynia pomiarowego w sposób pokazany na rysunku 2.214.

■ Odłączyć środkowy przewód z kopułki aparatu zapłonowego i uruchomić rozrusznik. Po upływie 1 do 8 sekund z otworu wtryskiwacza powinno wytrysnąć paliwo w kształcie regularnego stożka. Jeżeli próba jest wykonywana bezpośrednio po próbie wyłącznika cieplnego, czas świecenia lampy kontrolnej powinien być taki sam, jak wtrysku paliwa.

■ Osuszyć powierzchnię wtryskiwacza i obserwować, czy w ciągu co najmniej 1 minuty z wtryskiwacza nie wypływają krople paliwa. W przeciwnym przypadku wymienić wtryskiwacz.

Zawór powietrza dodatkowego

Zawór powietrza dodatkowego (24) znajduje się w miejscu pokazanym na rysunku 2.212. Przepływ prądu doprowadzonego do zaworu można sprawdzić lampą kontrolną.

■ Wymontować środkowy przewód wysokiego napięcia z kopułki aparatu zapłonowego i zewrzeć z masą.

■ Wyjąć wtyczkę z gniazdka zaworu i połączyć przewody gniazdka z lampą kontrolną.

■ Obracać silnik rozrusznikiem – lampa kontrolna powinna się zaświecić. Brak świecenia jest sygnałem do wymiany zaworu lub do usunięcia uszkodzenia.

Działania zaworu należy sprawdzić, gdy silnik ma temperaturę niższą od 30 C.

■ Odłączyć przewód zaworu powietrza dodatkowego.

■ Podłączyć obrotomierz zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi wytwórcy obrotomierza (zapłon wtedy wyłączyć).

■ Uruchomić silnik i ustalić prędkość obrotową biegu jałowego.

■ Zacisnąć zaciskiem przewód łączący zawór powietrza dodatkowego z króćcem ssącym w sposób pokazany na rysunku 2.215. Po zaciśnięciu przewodu prędkość obrotowa silnika powinna zmaleć.

■ Przeprowadzić podobną próbę z silnikiem rozgrzanym. Przed próbą nasadzić na zawór wtyczkę z przewodami. Prędkość obrotowa silnika, po zaciśnięciu przewodu powietrza dodatkowego, nie powinna się zmienić. Jeśli prędkość obrotowa się zmieni, należy wymienić zawór.

Zawory dwudrożne I i II

Miejsce zamontowania obu zaworów pokazano na rysunku 2.217. Zawory zwiększają prędkość obrotową biegu jałowego, gdy zmniejszy się ona poniżej 700 obr/min (zawór I) lub włączy się urządzenie klimatyzacyjne (w samochodach z klimatyzacją). Kontrola działania zaworów jest stosunkowo łatwa.

Zawór I sprawdza się w następującej kolejności.

■ Odłączyć urządzenie klimatyzacyjne. Uruchomić silnik i ustalić prędkość biegu jałowego.

■ Wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu elektrycznego.

■ Wkręcić śrubę regulacyjną prędkości obrotowej tak, aby prędkość obrotowa wynosiła 700 obr/min. Przy tej prędkości obrotowej zawór powinien się otworzyć, a prędkość obrotowa silnika powinna się zwiększyć.

■ Zacisnąć zaciskiem przewód (1, rys. 2.216). Prędkość obrotowa silnika musi się natychmiast zmniejszyć.

■ Zwiększyć prędkość obrotową silnika do 900 obr/min – przewód powinien pozostawać zaciśnięty.

■ Zdjąć zacisk z przewodu. Prędkość obrotowa silnika powinna wzrosnąć. Gdy prędkość obrotowa silnika osiągnie wartość 1050 obr/min, zawór powinien się zamknąć, a prędkość obrotowa powinna się zmniejszyć do poprzednio zalecanej wartości.

Podczas kontroli zaworu II należy wykonać następujące czynności.

■ Wyłączyć urządzenie klimatyzacyjne.

■ Silnik uruchomić i ustalić prędkość obrotową biegu jałowego.

■ Zacisnąć przewód (1). Prędkość obrotowa silnika nie powinna się zmienić.

■ Włączyć urządzenie klimatyzacyjne i powtórzyć próbę. Prędkość obrotowa silnika powinna się zmniejszyć przy zaciśniętym przewodzie.

Wymiana filtru powietrza

Części filtru powietrza i innych zespołów montowanych w jego pobliżu pokazano na rysunku 2.212. Wkład filtrujący filtru należy wymieniać co 30 000 km. Przed wymianą należy wszystkie części dokładnie oczyścić.

Regulacja linki sterującej przepustnicą

Linkę sterującą przepustnicą ustawić tak, aby luz pomiędzy ogranicznikiem obrotu dźwigni przepustnicy a dźwignią wynosił około 1,0 mm, kiedy pedał „gazu” jest wciśnięty do oporu. Ustawienie zmienia się osadziwszy pierścień osadczy w innym rowku pancerza linki przy wsporniku.