Sprawdzanie części układu wtryskowego KE-Motronic – Audi 80

Sprawdzanie części układu wtryskowego KE-Motronic – Audi 80

Na rysunkach  pokazano rozmieszczenie poszczególnych części. Niżej zostaną omówione zasady działania niektórych części.

Pompa paliwa

Pompę paliwa sprawdza się w sposób opisany na stronie o układzie wtryskowym K-Jetronic.

Opisy dotyczą części pokazanych na rysunku 2.229.

■ Przewodem paliwa (2) powraca do zbiornika nadmiar paliwa.

■ Przewody doprowadzające są połączone z filtrem paliwa, co zapewnia dopływ do urządzenia wtryskowego filtrowanego paliwa.

■ Nakrętkę złączkową (4) nakręcić palcami, po czym dokręcić momentem 20 Nm.

■ Jeżeli śruba (7) jest poluzowana, posmarować przed dokręceniem szelakiem (żywicą naturalną).

■ Przewód (13) jest połączony z wtryskiwaczem rozruchowym (10, rys. 2.230).

■ Przewód (14, rys. 2.229) jest połączony z wtryskiwaczem (13, rys. 2.230).

■ Przed rozłączeniem wtyku (17, rys. 2.229) ścisnąć klamrę z drutu.

■ Tłok lub element regulacyjny (18) wraz z dźwignią musi być regulowany w stacji obsługi.

Następujące uwagi odnoszą się do części pokazanych na rysunkach 2.230 i 2.231.

■ Zaślepka (2, rys. 2.230 lub 7, rys. 2.231) osłania wkręt regulacyjny stężenia CO w spalinach. Ponieważ zmiana położenia wkręta jest związana z natężeniem prądu sterującego, nie ma potrzeby usuwania zaślepki.

■ Przepływomierz powietrza (3, rys. 2.230 lub 8, rys. 2.231) jest wyposażony w klapę spiętrzającą, która jest widoczna po wymontowaniu filtru powietrza. W przypadku wahań mocy silnika można sprawdzić klapę spiętrzającą w następujący sposób:

– odłączyć z kopułki rozdzielacza zapłonu środkowy przewód zapłonowy (model ’89) lub wyciągnąć z cewki wtyk trzystykowy (model ’91) i uruchomić rozrusznik na 10 sekund; podnieść dźwignię sterującą łącznie z klapą spiętrzającą; dźwignia powinna stawiać jednakowy opór w całym zakresie skoku roboczego;

– poruszyć szybko dźwignię do dołu; w przypadku pojawienia się wyczuwalnego oporu wymienić przepływomierz.

■ Potencjometr jest wyregulowany fabrycznie. Śruby są zaplombowane i nie powinny być odkręcane.

■ Siatka filtru musi być montowana stroną wypukłą skierowaną ku górze.

■ Przewód łączyć z rozdzielaczem paliwa (patrz 9, rys. 2.230).

■ Wtryskiwacz rozruchowy (10) skontrolować w stacji obsługi.

■ Przewód (23) połączyć z kolektorem wydechowym.

Następujące uwagi odnoszą się do części pokazanych na rysunku 2.232.

■ Śrubę regulującą położenie przepustnicy w zespole przepustnicy (3) ustawiono fabrycznie. Położenia przepustnicy nie należy zmieniać.

■ Wymieniać uszczelkę (4) po każdym wymontowaniu obudowy przepustnicy.

■ Czujnik położenia przepustnicy informuje centralne urządzenie sterujące o jej położeniu przy całkowitym obciążeniu silnika. Do pomiaru położenia kątowego przepustnicy używa się kątomierza i miernika elektrycznego. Pomiary może wykonać stacja obsługi wyposażona w odpowiednie urządzenia pomiarowe. Dotyczy to również czujnika przepustnicy w położeniu biegu jałowego.

■ Centralne urządzenie sterujące (15) reguluje działanie układu wtryskowego, sondy lambda oraz obwodów układu zapłonowego i elektroniki silnika. Urządzenie jest zabudowane z prawej strony komory silnika między przegrodą czołową i kanałem powietrza.

■ Podczas odłączania wtyku (16) od urządzenia zapłon powinien być wyłączony. Wtyk jest zabezpieczony klamrą przed niezamierzonym rozłączeniem.

■ Tłumik drgań przepustnicy (22) zwalnia ruch przepustnicy. Tłumik należy tak regulować, aby szczelina między popychaczem a dźwignią wynosiła 1,5±0,5 mm przy zamkniętej przepustnicy.

Następujące uwagi odnoszą się do rysunku 2.233.

■ Centralne urządzenie sterujące wtryskiem i zapłonem jest umieszczone między blachą poprzeczną w nogach pasażera obok kierowcy a kanałem dolotowym powietrza.

■ Wtyk złącza (2) można wyciągać i podłączać tylko przy wyłączonym zapłonie.

■ Czujnik temperatury (8) dostarcza do układu wtryskowego i układu zapłonowego informacje o temperaturze silnika.