Wymontowanie i zamontowanie gaźnika Keihin I – Audi 80

Wymontowanie i zamontowanie gaźnika Keihin I

Wykaz gaźników i silników, w których gaźniki są zamontowane, zamieszczono w tablicy „Charakterystyka techniczna”. Stosowane gaźniki są gaźnikami dwuprzelotowymi typu 26-30 DC. Gaźnik jest wyposażony w siłowniki do sterowania automatycznym urządzeniem rozruchowym oraz otwieraniem przepustnicy drugiego przelotu, a poza tym w wyłącznik cieplny ogrzewania kolektora ssącego. Grzejnik podgrzewacza korektora ssącego jest wkręcony w dolną część kolektora. Gaźnik ma podłączenie do termostatu w filtrze powietrza. Gaźnik współpracuje z oddzielonym od gaźnika podciśnieniowym zbiornikiem powietrza. Powietrze służy do sterowania działaniem siłowników. Wpływ na prawidłowe działanie gaźnika ma szczelność przewodów podciśnieniowych.

Rys. 1 ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW GAŹNIKA KEIHIN I
1 – zbiornik podciśnieniowy
2 – łącznik redukcyjny (zielony)
3 – do serwa układu hamulcowego
4 – regulator podciśnieniowy rozdzielacza zapłonu
5 – kapturek odpowietrznika
6 – regulator prędkości obrotowej przy zamkniętej przepustnicy w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów lub zawór podwyższania prędkości obrotowej biegu jałowego w samochodach z automatyczną skrzynią biegów
7 – kolektor ssący
8 – siłownik przepustnicy II przelotu
9 – gaźnik Keihin I
10 – siłownik „pull down”
11 – siłownik regulatora (6)
12 – regulator temperatury
13 – sterownik
A – jasnozielony B – czarny C – przezroczysty D – brunatny

Na rysunku 1  pokazano rozmieszczenie przewodów podciśnieniowych w samochodach eksportowanych do wszystkich krajów z wyjątkiem Szwajcarii. Na rysunku 2 pokazano ułożenie przewodów podciśnieniowych w samochodach eksportowanych do Szwajcarii. Na rysunkach oznaczono dużymi literami barwy przewodów.

■ Wymontować filtr powietrza. Zwrócić uwagę na sposób podłączenia do filtra przewodów powietrza, aby podczas montażu mogły być tak samo przyłączone. Najwłaściwsze jest odłączenie przewodu od pokrywy filtru (po zwolnieniu zacisków sprężynowych) i wyjęcie wkładu filtrującego, po czym zdemontowanie pozostałych przewodów wraz z zabezpieczeniami.

■ Odłączyć od gaźnika przewody paliwowe: zasilający i odprowadzający nadmiar paliwa do zbiornika.

■ Odłączyć przewody elektryczne zaworu odcinającego dopływ paliwa do układu biegu jałowego (wyciągnąć wtyk).

■ Odłączyć linkę sterowania gaźnikiem. W tym celu odkręcić obydwie nakrętki wspornika przy gaźniku i wyjąć linkę wspornika. Zwracać uwagę na leżący niżej przewód masowy. Wymontować linkę z zaczepu dźwigni przepustnicy. Klamry zaciskającej nie wyjmować.

■ Odłączyć i wymontować z zaczepu w gaźniku linkę uruchamiającą urządzenie rozruchowe.

■ Zdemontować przewody podciśnieniowe siłowników urządzenia rozruchowego i przepustnicy.

■ Odłączyć od gaźnika przewód podciśnieniowy prowadzący do rozdzielacza zapłonu.

■ Odłączyć przewód elektryczny łączący gaźnik z podgrzewaczem (grzejnikiem) kolektora ssącego.

■ Odkręcić i zdjąć gaźnik z kolektora ssącego.

■ Przesłonić otwór w kolektorze ssącym w celu zabezpieczenia przed przypadkowym przedostaniem się zanieczyszczeń do wnętrza silnika.

Gaźnik montuje się w odwrotnej kolejności od demontażu. Pod gaźnik montować zawsze nową uszczelkę. Przed montażem skontrolować stan powierzchni pod uszczelkę (usunąć pozostałości po starej uszczelce). Zwracać uwagę na prawidłowe zakładanie przewodów dolotowych na króćce filtru powietrza. Prawidłowe zakładanie jest ułatwione przez oznaczenie poszczególnych przewodów różnymi barwami. Na rysunkach pokazano zestawienie barw przewodów. Na zakończenie prac montażowych należy zamontować cięgna mechanizmu sterowania przepustnicą i urządzeniem rozruchowym.

Rys. 2. ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW GAŹNIKA KEIHIN I –  W SAMOCHODACH EKSPORTOWANYCH DO SZWAJCARII (z urządzeniem powrotu spalin)

1 – zbiornik podciśnieniowy
2 – łącznik redukcyjny (zielony)
3 – do serwa układu hamulcowego
4 – regulator podciśnieniowy rozdzielacza zapłonu
5 – kapturek odpowietrznika
6 – regulator prędkości obrotowej przy zamkniętej przepustnicy w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów
7 – siłownik przepustnicy II przelotu
8 – kolektor ssący
9 – gaźnik Keihin I
10 – siłownik ,,pull down”
11 – zawór opóźniający (montowany stroną białą do regulatora 6)
12 – siłownik regulatora (6)
13 – regulator temperatury
14 – sterownik – A – jasnozielony B – czarny C – przezroczysty D – brunatny E – szary