Wymontowanie i zamontowanie gaźnika Keihin II – Audi 80

Wymontowanie i zamontowanie gaźnika Keihin II

Konstrukcja i zasada działania gaźników Keihin I i Keihin II są podobne do siebie. Na rysunku pokazano elementy mocowania gaźnika.

Rys. SZCZEGÓŁY MONTAŻU GAŹNIKA KEIHIN II
1 – gaźnik Keihin II
2 – dopływ paliwa
3 – cięgno „ssania”
4 – cięgno „gazu”
5 – zacisk
6 – wyłącznik cieplny grzejnika kolektora ssącego
7 – czujnik temperatury
8 – wyłącznik cieplny regulatora prędkości obrotowej
9 – nakrętka 20 Nm
10 – śruba 13 Nm
11 – kołnierz gaźnika
12 – króciec przewodu podciśnieniowego serwa
13 – króciec przewodu układu chłodzenia
14 – uszczelka
15 – uszczelka
16 – kolektor ssący
17 – śruba 25 Nm
18 – pierścień uszczelniający „o-ring”
19 – podgrzewacz kolektora ssącego
20 – śruba 10 N m

■ Wymontować filtr powietrza. Zwracać uwagę na miejsca podłączenia przewodów, aby podczas montażu przyłączyć je w taki sam sposób jak przed demontażem. Najlepiej będzie odłączyć pokrywę od największego przewodu (po poluzowaniu klamry) i wyjąć element filtrujący, po czym odłączyć pozostałe połączenia.

■ Odłączyć przewody doprowadzające i odprowadzające paliwo.

■ Odłączyć cięgno „gazu” (4) sterujące przepustnicą. W tym celu należy odkręcić obie nakrętki mocujące cięgno do gaźnika i wymontować z gniazda. Zwracać uwagę na leżący poniżej przewód masowy. Wyjąć cięgno z dźwigni przepustnicy. Nie wymontowywać zabezpieczenia cięgna przepustnicy.

■ Odłączyć cięgno „ssania” (3).

■ Odłączyć przewody podciśnieniowe od siłowników urządzenia rozruchowego i otwierania przepustnicy.

■ Odłączyć przewód podciśnieniowy regulatora pneumatycznego układu zapłonowego.

■ Odłączyć od gaźnika wtyczkę przewodu wyłącznika cieplnego podgrzewacza (grzejnika) kolektora ssącego (6).

■ Odłączyć wtyczkę przewodu czujnika temperatury (7).

■ Odłączyć wtyczkę przewodu wyłącznika cieplnego (8) regulatora prędkości biegu jałowego podczas jazdy rozpędem.

■ Odkręcić nakrętki i zdemontować gaźnik.

■ Osłonić otwór w kolektorze dolotowym.

 

Gaźnik montuje się w kolejności odwrotnej do demontażu. Wymienić uszczelki na nowe. Przed zamontowaniem usunąć z powierzchni uszczelnianych resztki starych uszczelek. Podczas montażu filtru powietrza zwracać uwagę na prawidłowe zamontowanie przewodów. Na rysunku poniżej pokazano schemat połączeń przewodów podciśnieniowych według ich barw. Oznaczenie przewodów barwami powinno ograniczyć do minimum błędny ich montaż. Na zakończenie zamontować siłowniki sterowania przepustnicą i urządzeniem rozruchowym.