ZASILANIE WTRYSKOWE BENZYNĄ – Audi 80

ZASILANIE WTRYSKOWE BENZYNĄ – Audi 80

Pięć różnych układów wtryskowych znalazło zastosowanie w opisywanych w audi 80 B3 silnikach.

Układ wtryskowy K-Jetronic znalazł zastosowanie w silniku 1,8 dm3, oznaczonym symbolem DZ, oraz w silniku 1,6 dm3, oznaczonym ABB. Hydraulicznie sterowany wtrysk ciągły (bez przerw) wyróżnia ten układ spośród innych; stąd nazwa układu „K” – konstant.

Układ wtryskowy Mono-Jetronic został zastosowany w silniku 1,8 dm3 o mocy 66 kW, oznaczonym symbolem PM oraz pod nazwą Mono-Motronic w silnikach 1,6 dm3 (ABM) i 2,0 dm3 (ABT). Główną częścią układu jest centralnie umieszczony układ wtryskowy, doprowadzający paliwo przez przepustnicę.

Układ KE-Motronic lub KE-Monotronic zasila silniki 2,0 dm3, oznaczone symbolami 3A i ADD, oraz silniki szesnastozaworowe.

Układ wtryskowy wielopunktowy Digifant znalazł zastosowanie w silniku 2,0 dm3, oznaczonym ABK. Układy są różnie zbudowane i dlatego zostaną opisane oddzielnie.

Przepisy bezpieczeństwa pracy

Podczas napraw silnika związanych z koniecznością demontażu przewodów należy przestrzegać następujących zasad.

■ Oczyścić dokładnie z brudu nakrętki złączy przewodów i ich najbliższe otoczenie.

■ Wymontowane części odkładać na miejsca czyste, osłonięte papierem lub folią z tworzywa sztucznego. Nie wolno używać strzępiących się materiałów. Nie należy wymontowanych części dotykać zatłuszczonymi palcami.

■ Wymontowane części, jeżeli nie będą ponownie użyte, należy odkładać i przechowywać w pudełkach lub innych pojemnikach.

■ Nowe części zamienne należy rozpakowywać bezpośrednio przed ich zamontowaniem.

■ Gdy złącza przewodów układu wtryskowego są otwarte, nie używać sprężonego powietrza do czyszczenia innych części silnika. Nie wolno również przetaczać samochodu.

Niektóre części układów wtryskowych są elektronicznie sprzężone z układem zapłonowym, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności podczas napraw.

■ Podczas odłączania i przyłączania zapłonowych przewodów elektrycznych, podłączonych do układu wtryskowego lub przyrządów pomiarowych należy bezwzględnie wyłączać zapłon.

■ Podczas obracania silnikiem bez zamiaru jego uruchomienia (np. w celu sprawdzenie ciśnienia sprężania) należy bezwzględnie odłączyć od kopułki rozdzielacza przewód zapłonowy „4″ i przyłączyć do masy samochodu.

■ Podczas uruchamiania silnika z pomocą urządzenia rozruchowego napięcie rozruchu nie powinno być większe od 1 6,5 V i czas rozruchu nie dłuższy niż 1 minuta.

■ Podczas mycia silnika płynami wyłączać zapłon.

■ Podczas prac spawalniczych odłączyć oba bieguny akumulatora.

■ Podczas holowania samochodu z uszkodzonym układem wtryskowym lub zapłonowym należy odłączyć urządzenie sterujące.