Urządzenia lokalizacji satelitarnej

gps kradziezUrządzenia lokalizacji satelitarnej mogą służyć także do monitorowania trasy przejazdu ciężarówek przewożących cenne ładunki, łącznie z programowaniem ich marszruty, co ułatwia zarządzanie taborem w firmach transportowych (analiza czasów przejazdów, czasu pracy kierowców, długości trasy itp.). Istnieje też możliwość realizowania innych funkcji, jak np. wzywanie pomocy w razie awarii lub wypadku. W tym ostatnim przypadku zadziałanie poduszki powietrznej jest równoznaczne z automatycznym przekazaniem do centrum operacyjnego informacji o zaistniałym zdarzeniu. Wszystkie dane dotyczące incydentu lub kolizji oraz parametry ruchu, takie, jak prędkość, zużycie paliwa, temperatura silnika i in. są gromadzone w pamięci komputera pokładowego (funkcja „czarnej skrzynki”). Użytkownik może zastrzec granice obszaru, po którym dopuszcza poruszanie się samochodu i prędkość, jakiej nie wolno mu przekroczyć. Oferowana bywa też opcja bezpośredniego kontaktu centrum operacyjnego z kierowcą, podglądu (także w ciemności) i podsłuchu wnętrza pojazdu, samodiagnozowania uszkodzeń itp. Centrum dysponuje bazą danych o szpitalach, jednostkach policji, punktach pomocy drogowej i in. podobnych placówkach. Cały układ jest zasilany z instalacji elektrycznej auta, a ponadto wyposażony w niezależne zasilanie awaryjne.
Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają zniżek (do 50%) w przypadku wykupienia u nich polis AC dla pojazdów wyposażonych w podobny układ. Z kolei koszty takiego zabezpieczenia obejmują cenę zainstalowania, opłatę aktywacyjną i uiszczanie comiesięcznego abonamentu. Urządzenie można także wydzierżawić. Montaż systemu w specjalistycznym zakładzie trwa kilka godzin.
Niewątpliwą wadę tego rodzaju rozwiązań stanowi konieczność dobrowolnego poddania się kontroli osób trzecich. W przypadku rozbudowania systemu o funkcję podglądu i podsłuchu wnętrza. Niektórzy mogą to odebrać jako naruszenie wolności osobistej. Być może jednak poczucie bezpieczeństwa warte jest ingerencji w życie prywatne.