Rodzaje świec zapłonowych

Świece o wyładowaniu półpowierzchniowym kombinowanym. Świeca tego typu różni się od świecy standardowej znacznie wysuniętym z korpusu stożkiem izolatora oraz progiem wewnętrznym w dolnej części korpusu.
W trakcie normalnej pracy świecy iskra przeskakuje z elektrody środkowej do elektrody bocznej najkrótszą drogą. Kiedy jednak na stożku izolatora odłoży się nagar, to iskra, poszukując najprostszej drogi do masy, najpierw „pełznie” po dobrze przewodzącej warstwie osadu, aby przeskoczyć w punkcie najmniej oddalonym od korpusu. Jest to miejsce położone w strefie, w której mieszanka ma swobodny dostęp do elektrod świecy. Dzięki temu zapłon paliwa w cylindrze może odbywać się bez zakłóceń. Przepływ prądu po izolatorze powoduje usunięcie nagaru i to jeszcze przed osiągnięciem przez końcówkę świecy temperatury samooczyszczenia. Oczyszczenie izolatora sprawia, że wyładowania iskrowe odbywają się już normalną drogą.

Świece o wyładowaniu półpowierzchniowym kombinowanym mogą mieć jedną boczną elektrodę (np. W20EP-S11 firmy DENSO, BU6EA-11 i BKR6EK firmy NGK) lub kilka (np. Ultra X firmy Beru, VTYC firmy Champion, BKUR5ET firmy NGK). Świece wieloelektrodowe charakteryzują się mniejszym zużyciem elektrod. Dzięki temu nie trzeba okresowo regulować przerwy iskrowej, a wielkość napięcia zapłonu ma prawie stały poziom w czasie między wymianami świec.

Przykładem świecy wieloelektrodowej jest świeca Super 4 firmy Bosch, charakteryzująca się zastosowaniem specjalnie ukształtowanych elektrod bocznych, posrebrzanej elektrody środkowej z zaostrzonym końcem oraz izolatora z tlenku glinu.
Dzięki pocienieniu elektrod bocznych i tylu możliwościom przeskoku iskry, zużycie każdej elektrody wyraźnie się zmniejsza. Tym samym napięcie zapłonu jest w ciągu całego okresu eksploatacji świecy na prawie stałym poziomie. Zaletą świec Super 4, w porównaniu z tradycyjnymi, jest przede wszystkim odporność na utratę iskry w krańcowo trudnych warunkach, np. kiedy świeca jest pokryta nagarem, gdy przy gwałtownym przyspieszaniu następuje silne zubożenie mieszanki. Wady to osłona frontu płomienia przez cztery elektrody boczne i efekt schładzania elektrody środkowej, co może się objawiać niestabilną pracą silnika na biegu jałowym. Nowa świeca Boscha jest przeznaczona głównie na rynek samochodów używanych z tradycyjnym układem zapłonowym. Odstęp elektrod jest ustalony fabrycznie i nie wymaga regulacji. Wartość cieplna świec została zestopniowana tylko w dwóch wielkościach „78” i „56”, które pokrywają cały zakres wymaganej ciepłoty dla 90% spotykanych silników. Wartość cieplna „78” łączy dotychczasowe wartości „7” i „8”, natomiast „56” – wartości „5” i „6”. Trwałość świecy jest określana na około 60 000 km.