Kalendarium Polskiej Motoryzacji 1944-1950

1944    12-14 lutego    Zjazd Motoryzacyjny w Londynie

1945    7 stycznia    rozpoczyna działalność Ministerstwo Przemysłu;

24 lutego    w Hucie Ludwików (później SHL) zostają uruchomione odlewnia, kuźnia i warsztat mechaniczny;

marzec    w Andrychowie powstają Państwowe Zakłady Metalurgiczne (późniejsza Wytwórnia Silników Wysokoprężnych);

kwiecień    powołanie Państwowej Komunikacji Samochodowej, działającej w ramach Państwowego Urzędu Samochodowego;Państwowy Urząd Samochodowy uruchamia regularną komunikację samochodami ciężarowymi w Warszawie pomiędzy dzielnicami lewobrzeżnymi a Pragą;

5 czerwca    powołanie Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego;

14 lipca    podpisanie umowy pomiędzy Sanowagiem (później SFA) w Sanoku,a Ministerstwem Komunikacji w sprawie napraw samochodów i wagonów towarowych;

27-29 sierpnia    na Zjeździe Przemysłowym Ziem Odzyskanych zostają ustalone zasady racjonalnego wykorzystania potencjału przemysłowego, w tym również fabryk motoryzacyjnych;

wrzesień    uruchomienie pierwszych linii tramwajowych w lewobrzeżnej Warszawie: 7-ka z Okęcia na Ochotę, 8-ka z Ochoty na pl. Starynkiewicza; pierwsze maszyny wywiezione przez okupantów z Huty Ludwików wracają do Kielc.

1946    3 stycznia    Uchwała Rady Państwa o nacjonalizacji przemysłu;

16 stycznia    Dekret Rady Ministrów określa zasady działania PKS;

luty    powołanie Centrali Zbytu Samochodowego, która przejmuje od Państwowego Urzędu Samochodowego dystrybucję pojazdów i uruchamia trzy punkty zbytu (Warszawa, Mysłowice, Wrocław) i trzy składnice (Gdynia – samochody, Łódź – części zamienne i ogumienie, Oświęcim – ogumienie i motocykle);

maj    w Łodzi rozpoczynają się prace konstrukcyjne nad samochodem Star 20;

13 czerwca    reaktywowanie Automobilklubu Polski, który zrzesza 14 oddziałów;

14 lipca    ukazuje się pierwszy ogólnokrajowy rozkład jazdy PKS;

13-15 października we Wrocławiu odbywa się II Przemysłowy Zjazd Ziemi Odzyskanych, na którym zaprezentowano zasady zagospodarowania tych terenów;

1947    2 stycznia    decyzja Ministerstwa Przemysłu i Handlu o utworzeniu Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy;

styczeń    podjęcie decyzji o budowie Zakładów Starachowickich, produkujących samochody ciężarowe;

27 kwietnia    w zakładach w Andrychowie wyprodukowano pierwszy po wojnie silnik
spalinowy S-80, przeznaczony do motopomp strażackich;

kwiecień    w    zakładach w Ustroniu zostaje wyprodukowany prototyp polskiego silnika motocyklowego;

1 maja    w    pochodzie pierwszomajowym jadą dwa pierwsze polskie ciągniki rolnicze Ursus C-45;

lipiec    w    Ursusie w Zakładzie Doświadczalnym Przemysłu Motoryzacyjnego powstaje pierwsza wersja silnika S-40 do samochodu Star 20;

1 sierpnia    w    zakładach w Świdnicy montuje się pierwsze prądnice i rozruszniki ze zgromadzonych zapasów części i podzespołów;

1948 30 stycznia    likwidacja Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego;

styczeń    w Zakładach Starachowickich powołano Biuro Uruchomienia Produkcji

Samochodów;

28    lutego    zakończenie montażu pierwszego podwozia Star 20;

19 czerwca    zaprezentowanie samochodu Star 20 w    Ministerstwie    Przemysłu    i    Handlu;

27 czerwca – 13 lipca rajd kwalifikacyjny samochodów Star;

31 lipca    decyzja ministra Przemysłu i Handlu o    rozpoczęciu    budowy    Fabryki    Sa-

mochodów Osobowych w Warszawie, w której miały być wytwarzane samochody według licencji Fiata; sierpień    rozpoczęcie prac przy budowie fabryki samochodów w Lublinie;

15 września    powołanie Centralnego Zarządu Przemysłu Metalowego, któremu pod-

legają fabryki motoryzacyjne; wrzesień    minister Przemysłu i Handlu ustala, że przedmiotem działalności Zakła-

dów Starachowickich będzie produkcja samochodów ciężarowych i narzędzi;

15 listopada    Huta Ludwików, zgodnie z aktem erekcyjnym, zostaje przemianowana

na Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych – Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione;

15 grudnia    na kongresie zjednoczeniowym partii zostaje zaprezentowanych 5 pierwszych polskich samochodów ciężarowych Star 20;

15 grudnia    Kuźnia Ustroń – Przedsiębiorstwo Wyodrębnione – to nazwa, jaka zostaje nadana temu zakładowi, łącznie ze statusem przedsiębiorstwa państwowego;

grudzień    pod koniec 1948 roku po Polsce jeździ 31 069 samochodów osobowych, 38 480 motocykli, 34 829 samochodów ciężarowych i 1719 autobusów;

1949    1 stycznia    Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych przejmują Fabrykę Przyrządów i Części Precyzyjnych (później Iskra Kielce) od Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych; maj    uruchomienie odlewni staliwa w Zakładach Starachowickich;

1 lipca    powstanie samodzielnego Centralnego Zarządu Przemysłu Motoryzacyjnego;

21 lipca    przyznanie nagrody państwowej zespołowi, który skonstruował samochód ciężarowy Star 20;

29    września    powołanie Biura Projektów i Studiów Budownictwa Specjalnego (później Motoprojektu);

wrzesień    pod naciskiem ZSRR Polska zerwała umowę z Fiatem.

1950    25 stycznia    podpisanie umowy w sprawie produkcji licencyjnej samochodu Pobieda przez Fabrykę Samochodów Osobowych;

30    stycznia    powstanie Polskiego Związku Motorowego, łączącego Polski Związek Motocyklowy i Automobilklub Polski;

4 kwietnia    powołanie Dębickich Zakładów Przemysłu Gumowego Degum;

lipiec    zakończenie I etapu budowy Fabryki Samochodów Osobowych;

4 września    w Międzynarodowym Rajdzie Techniczno-Doświadczalnym Samochodów Ciężarowych z udziałem ekip Czechosłowacji (Praga RN, Skoda 706 M) i Węgier (Csepel g i D) pierwsze 6 miejsc zajęły Stary 20; grudzień    podjęto decyzję o budowie Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.