Kontrola drogowa

Kontrola drogowa – Umundurowani policjanci ze znajdującym się obok oznakowanym radiowozem mają prawo zatrzymywać kierowców na i poza terenem zabudowanym bez względu na porę dnia. Natomiast funkcjonariusze nie umundurowani mogą zatrzymywać pojazdy od zmierzchu do świtu tylko na obszarze zabudowanym.

W trakcie trwania kontroli policjant uprawniony jest do sprawdzania dokumentów takich jak: prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji, dowód rejestracyjny, a także ważność polisy ubezpieczeniowej OC. Policjant ma prawo zażądać od kierującego poddania się badaniom w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie lub podobnie działającego środka (leków lub narkotyków).

Gdy w trakcie kontroli drogowej okaże się, że nasz pojazd jest niesprawny technicznie i zagraża bezpieczeństwu ruchu lub powoduje naruszenie wymagań ochrony środowiska, funkcjonariusz może nam uniemożliwić korzystanie z tego pojazdu. Policjant uprawniony jest do używania radarów, analizatorów spalin oraz badania masy i prędkości pojazdu. Może usuwać i przemieszczać pojazdy pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione lub w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu ruchu. Funkcjonariusz ma prawo zablokować koła pojazdu pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu.

Dla przedstawicieli urzędów konsularnych i dyplomatycznych nie stosuje się w trakcie kontroli badania zawartości alkoholu we krwi, sprawdzania stanu technicznego pojazdu oraz zatrzymania dokumentów.