Kupno samochodu używanego w komisie

Przystępując do kupna samochodu używanego w komisie, należy zapoznać się z dokumentacją upatrzonego pojazdu tzn.:
•    z dowodem rejestracyjnym,
•    fakturą jego nabycia,
•    dokumentami ubezpieczeniowymi,
•    książką obsługi samochodu.

Warto dowiedzieć się, w jakich warunkach pracował pojazd, czy był eksploatowany przez jednego właściciela, jakie miał dzienne przebiegi, jakie przewoził towary i na jakich trasach.
Przy zakupie samochodu używanego w komisie, innej firmie lub na giełdzie samochodowej, czy z ogłoszenia, podstawowym sprawdzianem wiarygodności jest numer identyfikacyjny pojazdu oraz numer silnika.
Od połowy lat siedemdziesiątych wprowadzony został międzynarodowy system oznaczeń identyfikacyjnych samochodów –    VIN (skrót od francuskiego określenia numeru identyfikacyjnego pojazdu).
Numer identyfikacyjny samochodu w systemie VIN określany jest 17-znakowym oznaczeniem utworzonym z liter i cyfr. Mają go obowiązkowo wszystkie pojazdy, w tym również dostawcze.
System kodowy w oznaczeniach identyfikacyjnych samochodów pozwala na stwierdzenie, czy elementy takie jak np.: silnik, skrzynia biegów, wykończenie samochodu itp. są zgodne z oznaczeniem, czy też samochód był przerabiany.
W systemie VIN kolejne oznaczenia określają: producenta, konstrukcję samochodu, rodzaj nadwozia (np. furgon czy skrzyniowy), rodzaj silnika, odmianę silnika, układ napędowy. Pozostałe znaki informują o roku produkcji pojazdu oraz o kolejnym numerze fabrycznym samochodu.
Każdy producent ma określone zasady dotyczące wyglądu, rozmieszczenia, sposobu wykonania i usytuowania na nadwoziu czy ramie oznaczeń identyfikacyjnych.
Według wymagań VIN numer identyfikacyjny pojazdu powinien być wybity trwale na nadwoziu lub ramie w miejscu dostępnym i nie podlegającym wymianie w czasie użytkowania.
Znaki identyfikacyjne samochodu w zależności od producenta mogą być: wybijane, wytłaczane, wycinane i wypalane.
Do nanoszenia numeru identyfikacyjnego samochodu stosowane są urządzenia zapewniające powtarzalność znaków.
Numer identyfikacyjny jest zawsze potwierdzany na tabliczce znamionowej. Znajomość tego systemu oznakowania fabrycznego samochodu jest ważna szczególnie przy zakupie samochodów używanych.
Dalszą, często niedocenianą czynnością przy zakupie samochodu, jest właściwe sformułowanie umowy kupna. Sprzedawca jest odpowiedzialny – zgodnie z kodeksem cywilnym, w ramach rękojmi – za deklarowany stan techniczny samochodu, również za wady, które kupującemu były nieznane. Jest natomiast zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
Zbadania wymaga stan techniczny poszczególnych zespołów. Należy też obowiązkowo dokonać próby rozruchu pojazdu i przeprowadzić jazdę próbną na drodze o różnych nawierzchniach, aby można było sprawdzić stan zawieszenia pojazdu.