Przemywanie hydraulicznego układu uruchamiającego hamulce

img23Przemywanie hydraulicznego układu uruchamiającego hamulce.
Wykonuje się je tylko wówczas, gdy układ się zanieczyści lub w przypadku wymiany płynu w układzie na inny płyn. Przemywanie układu hamulcowego odbywa się w następujący sposób:
— odkręca się odpowietrzniki wszystkich kół i kilkakrotnie naciska się na pedał hamulca dla wypompowania płynu z układu;
— po wypompowaniu płynu wlewa się do zbiornika pompy alkohol denaturowany i przepompowuje się go do czasu, aż z odpowietrzników zacznie wypływać czysty spirytus, po czym przerywa się dolewanie i wypompowuje się wszystek spirytus z układu;
— następnie przemywa się spirytusem lub płynem hamulcowym cylinderki i tłoczki rozpieraczy hydraulicznych, po czym nasmarowuje się je olejem rycynowym lub płynem hamulcowym i składa się rozpieracze w jedną całość;
— napełnia się układ płynem hamulcowym, a po przepłukaniu układu tym płynem, w celu usunięcia resztek spirytusu, uzupełnia się zbiornik płynem i odpowietrza.
Uwaga: zamiast płynu hamulcowego nie wolno używać oleju silnikowego ani benzyny, gdyż wszystkie produkty naftowe działają niszcząco na części gumowe (uszczelki) układu.