Odpowietrzanie hamulców w samochodzie Polski Fiat125P

img22Odpowietrzanie hamulców w samochodzie Polski Fiat125P.
W samochodzie Polski Fiat 125P odpowietrzać hamulce należy następująco:
— oczyścić odpowietrznik (śrubę odpowietrzającą) z brudu i po zdjęciu kapturka usunąć wszelkie nieczystości z otworu środkowego odpowietrznika.
— założyć na odpowietrznik rurkę gumową lub plastykową;
— wolny koniec rurki zanurzyć w przezroczystym naczyniu z płynem hamulcowym i odkręcić odpowietrznik o pół obrotu;
— nacisnąć kilkakrotnie pedał hamulca, żeby płyn napłynął do naczynia; powietrze będzie przy tym uchodzić w formie pęcherzyków; jeżeli przestaną wydobywać się pęcherzyki i wypływać będzie tylko płyn, przestać poruszać pedałem hamulca;
— po ostatnim wciśnięciu przetrzymać pedał hamulca w pozycji wciśniętej i dokręcić dobrze odpowietrznik;
— wytrzeć ślady płynu hamulcowego na odpowietrznikach;
Czynności te należy powtórzyć przy wszystkich kołach. Wypływający rurką płyn hamulcowy nie powinien być użyty ponownie bez starannego przefiltrowania.