Bhp przy naprawie i obsłudze hamulców

img25Bhp przy naprawie i obsłudze hamulców.
Nieodzownym warunkiem bezpiecznej jazdy jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym zarówno hamulca zasadniczego, jak i pomocniczego.
Dlatego należy stale sprawdzać stan techniczny hamulców i natychmiast usuwać wszelkie zauważone usterki. Przed przystąpieniem do pracy pod samochodem trzeba zabezpieczyć pojazd klinami przed stoczeniem się samoczynnym. Jeżeli część samochodu uniesiona jest podnośnikiem przenośnym, pod samochód powinny być wstawione stałe podstawki.
Wykonywanie jakichkolwiek czynności obsługowo-naprawczych przy uniesionym pojeździe samochodowym podpartym tylko na podnośniku jest zabronione. Przed użyciem podnośnika należy sprawdzić jego stan techniczny.
Jeżeli w pobliżu odbywa się ruch innych samochodów, pracownik dokonujący naprawy powinien leżeć wzdłuż pojazdu. Powinien on zająć taką pozycję, żeby ręce pracowały na wysokości piersi, a nigdy na wysokości twarzy. Jeżeli położenie takie jest konieczne, pracownik powinien nałożyć okulary ochronne.
Pracując pod samochodem należy leżeć na leżance z podgłówkiem lub na macie.