Instalacja LPG

Najprostszą instalację gazową tzw. pierwszej generacji możemy zamontować w samochodach, które są wyposażone w gaźnikowy układ zasilania. Obecnie najczęściej stosowane instalacje drugiej generacji są przeznaczone do samochodów z silnikami zasilanymi układami wtryskowymi. Trzecia generacja instalacji LPG, wykorzystuje technikę zasilania wielopunktowego. Ze względu na popularność instalacji gazowych drugiej generacji przy opisie budowy posłużymy się właśnie jej przykładem.

Istotnym elementem instalacji jest zbiornik na skroplony propan-butan. Wykonany z blachy stalowej, zazwyczaj w kształcie walcowym lub toroidalnym, może mieć różne pojemności, w zależności od zapotrzebowania pojazdu na paliwo oraz ilości miejsca dostępnego pod jego zabudowę. Zbiornik wyposażony jest w kołnierz mocujący – część, do której przykręcany jest wielozawór, spełniający kilka zadań. Po pierwsze, jest elementem, który pozwala na napełnienie zbiornika. Odbywa się ono przy wykorzystaniu zaworu napełniania, wyposażonego w zawór zwrotny, połączonego z wielozaworem przewodem miedzianym (w typowej instalacji o średnicy 8 mm). Sam wielo-zawór także ma zawór zwrotny i zabezpieczenie, uniemożliwiające zatankowanie więcej LPG niż 80% objętości zbiornika. Na obydwu otworach wylotowych zainstalowane są ręczne zawory, pozwalające na odcięcie wypływu LPG w razie awarii któregoś z przewodów czy też w przypadku konieczności ich demontażu (np. naprawa blacharska). Wielozawór jest połączony z reduktorem-parownikiem przewodem miedzianym (6 mm), maksymalne ciśnienie robocze, jakie wytrzymuje ten przewód to 4,5 MPa. Przewód zasilający reduktor powinien być mocowany do nadwozia maksymalnie co 0,7 m i nie może przebiegać bliżej niż 0,1 m od elementów układu wydechowego. Na przewodach wykonuje się często pętle kompensacyjne, zabezpieczające je przed zmianami długości, wynikającymi z różnic temperatur oraz przed drganiami. Przed reduktorem na przewodzie wysokiego ciśnienia montowany jest elektrozawór gazowy, odcinający wypływ LPG, gdy samochód zasilany jest benzyną lub jeśli silnik nie pracuje. Na wielozaworze umieszczony jest manometr, umożliwiający odczytanie poziomu paliwa w zbiorniku, ilość pozostałego paliwa jest także sygnalizowana odpowiednimi diodami, umieszczonymi przy przełączniku sterującym rodzajem paliwa.

Schemat instalacji zasilania mieszaniną propan-butan z wielopunktowym wtryskiem gazu (trzecia generacja)
schemat LPG

1    – Zbiornik benzyny
2    – Układ elektroniczny sterujący pracą instalacji LPG
3    – Zbiornik paliwa gazowego. Stosowane są dwa rodzaje zbiorników: toroidalny montowany we wnęce koła zapasowego; walcowy umieszczany wzdłuż lub w poprzek bagażnika
4    – Wlew paliwa LPG. Napełnianie zbiornika odbywa się za pomocą specjalnej końcówki, zapewniającej szczelność układu
5 – Wlew benzyny
6    – Przekaźnik danych między sterownikami silnika i instalacji LPG
7    – Układ wtrysku benzyny
8    – Wtryskiwacze paliwa LPG
9    – Reduktor-parownik zamieniający ciekłe paliwo LPG w gaz podawany do wtryskiwaczy
10   – Układ sterujący pracą silnika przy zasilaniu benzyną
11   – Zawór odcinający dopływ gazu do reduktora
12 – Rozdzielacz paliwa LPG do poszczególnych wtryskiwaczy
13   – Przełącznik rodzaju paliwa doprowadzanego do silnika (benzyna/gaz)
14   – Wskaźnik ilości paliwa gazowego w zbiorniku