Obsługa mostu napędowego Polski Fiat 125P

img26Obsługa mostu napędowego Polski Fiat 125P.
Obsługa mostu napędowego zależy od jego konstrukcji.  Poziom oleju przekładniowego w tym moście sprawdza się po pierwszych 500 km i co 6000 km przebiegu. Olej wymienia się po 1000 km i co 12 000 km przebiegu oraz podczas obsługi sezonowej. W lecie stosuje się olej przekładniowy PL, a w zimie olej przekładniowy PZ. Olej należy spuszczać z nagrzanego tylnego mostu, tj. bezpośrednio po powrocie samochodu z trasy. Przed napełnieniem świeżym olejem należy most napędowy przemyć. Poziom oleju powinien się znajdować na wysokości krawędzi otworu wlewowego  umieszczonego w prawej połowie obudowy. Łożyska piast tylnych kół smaruje się stałym smarem samochodowym St, przez przekręcenie o 2—3 obroty pokryw smarowniczek T po pierwszych 500 i 1000 km przebiegu, a następnie co 3000 km przebiegu. Smar w piastach tylnych kół wymienia się co 6000 km przebiegu.
W samochodzie Polski Fiat 125P co 10 000 km przebiegu należy w tylnym moście sprawdzać poziom oleju, który również powinien sięgać dolnego brzegu otworu wlewowego. Wymieniać olej należy co 30 000 km przebiegu. Przed napełnieniem świeżym olejem trzeba dopilnować, aby zużyty olej całkowicie ściekł przez otwór.