Zabezpieczenia elektroniczne auta przed kradzieżą

Do tej grupy zabezpieczeń samochodów zaliczane są autoalarmy i immobilizery sterowane układami elektronicznymi. Podstawowym zadaniem autoalarmu jest odstaraszanie złodzieja w czasie próby kradzieży. Urządzenie po aktywacji przez użytkownika reaguje dźwiękiem syreny alarmowej i miganiem świateł samochodu, gdy zostaną otwarte dowolne drzwi lub pokrywy auta. Podobną reakcję wywoła zbicie szyby, próba uruchomienia silnika, podnoszenie czy wciąganie pojazdu na lawetę.
Immobilizer to urządzenie, które po aktywacji przez użytkownika ma za zadanie uniemożliwić uruchomienie silnika i odjechanie auta o własnych siłach. Zadanie to realizowane jest przez przerwanie zasilania kilku obwodów elektrycznych samochodu, np. układu zapłonowego, pompy paliwa, układu wtrysku paliwa itp. Ponowne przywrócenie sprawności tych układów następuje po autoryzacji immobilizera przez użytkownika. Autoryzacja może być dokonana zdalnie za pośrednictwem pilota, po sprawdzeniu kodu transpondera (w kluczyku, karcie magnetycznej, „pastylce”) lub wyłączeniu ukrytego wyłącznika.
Nowoczesne autoalarmy łączą funkcje obu urządzeń zabezpieczających oraz oferują wiele dodatkowych, np. sterowanie centralnym zamkiem, elektrycznym otwieraniem szyb czy opóźnionym wygaszaniem świateł.
Autoalarm to podstawowe dodatkowe zabezpieczenie, które wymagane jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy zawieraniu umowy Auto Casco. Towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają umowy AC, jeżeli w samochodzie zamontowany jest autoalarm posiadający aktualne świadectwo skuteczności działania wystawione przez
uprawnioną placówkę badawczą. Uprawnienia do badania alarmów i wystawiania świadectw homologacyjnych mają Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie i Politechnika Świętokrzyska.
W wyniku badań alarmy dzielone są na klasy.

KLASA POPULARNA (POP)
Zaliczane są do niej autoalarmy najprostsze bez wbudowanego immobilizera realizujące tylko podstawowe funkcje: reakcja syreny alarmowej na otwarcie drzwi i pokryw, pilot sterujący bez zmiennego kodu, brak wyjść do obsługi urządzeń dodatkowych.

KLASA STANDARD (STD)
Jak klasa popularna z wbudowanym jednym obwodem immobilizera.

KLASA PROFESJONALNA (PRF)
Są to autoalarmy o rozbudowanych funkcjach z wbudowanym immobilizerem o dwu lub większej liczbie obwodów, pilot musi pracować z dynamicznie zmiennym kodem. Od tej klasy urządzeń wymaga się zwiększonej odporności obudowy centrali sterującej na warunki zewnętrzne. Zastosowane układy elektroniczne muszą zapewnić poprawne działanie alarmu w niskich temperaturach i być odporne na znaczne przepięcia w instalacji elektrycznej.

KLASA EKSTRA (EXTRA)
Urządzenia tej klasy najczęściej mają daleko rozbudowane funkcje dodatkowe, mogą współpracować z systemami telefonii komórkowej, systemami radiopowiadamia-nia w chwili wykrycia próby kradzieży. Od tej klasy wymaga się także wysokiej jakości montażu części elektronicznych, niekorodu-jących złączy, trwałej obudowy, podwyższonej odporności na zakłócenia radioelektryczne, elektrostatyczne, przepięcia, czynniki chemiczne i temperaturę.