Rejestracja i Ubezpieczenie

Rejestracja i Ubezpieczenie

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów można przystąpić do rejestracji auta. Dokonujemy jej w wydziale komunikacji. Po wpłaceniu 256 zł otrzymamy tablice rejestracyjne, komplet naklejek legalizacyjnych, kartę pojazdu i dowód rejestracyjny tymczasowy. Po dowód rejestracyjny stały będziemy musieli się udać po miesiącu czasu.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli popularne OC musi być opłacone najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeżeli zrobimy to wcześniej na podstawie umowy kupna-sprzedaży to i tak po rejestracji samochodu trzeba polisę uzupełnić o nowy numer rejestracyjny pojazdu.