Obsługa mostów z przekładnią hipoidalną

img27Obsługa mostów z przekładnią hipoidalną.
W przypadku obsługi mostu napędowego z przekładnią główną hipoidalną należy stosować specjalne oleje przekładniowe hipoidalne. Zastosowanie do tych przekładni niewłaściwego oleju prowadzi do szybkiego zużycia się przekładni. Należy pamiętać, że zbyt mała ilość oleju powoduje szybsze zużywanie się części mostu napędowego. Kanały powietrzne odpowietrznika należy okresowo czyścić, aby uniknąć nadciśnień w obudowie mostu, przyczyniających się do wyciekania oleju przez uszczelnienia. Po określonym w fabrycznej instrukcji obsługi przebiegu należy sprawdzić dokręcenie nakrętek śrub łączących elementy obudowy mostu napędowego. Nakrętki i śruby powinny być dobrze dokręcone i zabezpieczone przed samoczynnym odkręceniem się. Wyciekanie oleju z obudowy przekładni głównej może być spowodowane uszkodzeniami uszczelnień wałka napędzającego i półosi, uszkodzeniem uszczelki pokrywy, bądź pęknięciem pokrywy lub obudowy mostu napędowego. Wszystkie te przyczyny usuwa się przez wymianę uszkodzonych części. Wyciekanie oleju może być spowodowane również obluzowaniem się śrub mocujących pokrywę.