Ocena autoalarmu

Oceniając autoalarm z technicznego punktu widzenia, należy zwrócić uwagę na jakość złączy i wyłączników krańcowych. Ich jakość, odporność na wilgoć i czynniki chemiczne decyduje o niezawodności urządzenia. Obwody immobilizera powinny być łączone przewodami jednego koloru, co utrudni złodziejowi znalezienie właściwych połączeń po włamaniu do samochodu. Niezwykle ważnym elementem konstrukcji autoalarmu są bezpieczniki. Zastosowanie bezpieczników elektronicznych pozwala na ochronę urządzenia przed uszkodzeniem zabezpieczenia przez złodzieja. Często stosowana jest metoda wywoływania celowego zwarcia w instalacji elektrycznej po to, aby zniszczyć bezpieczniki alarmu. Przestaje wtedy działać i pozostawia złodziejowi czas na odnalezienie centrali sterującej i obwodów immobilizera. Bezpieczniki elektroniczne po zlikwidowaniu zwarcia przywracają sprawność obwodów i alarm działa nadal.
Wiele autoalarmów oferuje dodatkowe funkcje np. otwieranie bramy garażu, uruchamianie radiopowiadomienia o próbie kradzieży, wyłączanie świateł zewnętrznych z opóźnieniem, oddzielne odblokowywanie zamka bagażnika itp. W większości przypadków funkcje te nie są wykorzystywane i stanowią ozdobnik urządzenia, pozwalający na podniesienie jego ceny.
Zabezpieczenia posiadające wyżej opisane funkcje alarmu idealnego oferowane są przez wiele wyspecjalizowanych warsztatów, ich cena wraz z montażem zwykle nie przekracza 1500 zł, co przy cenie przeciętnego samochodu nie jest wydatkiem druzgocącym.
Na koniec praktyczna porada. Większość warsztatów montujących autoalarmy nakleja na szybie samochodu nalepkę z nazwą urządzenia zabezpieczającego i swoim adresem. Naklejka ma charakter marketingowy z punktu widzenia warsztatu, ale dla złodzieja jest wskazówką, jak ma postępować, podejmując próbę kradzieży samochodu. Pamiętajmy, że złodzieje też są fachowcami i bardzo często mają specjalistyczne narzędzia, pozwalające „obejść” wiele systemów zabezpieczających i blokad.
Druga uwaga dotyczy gwarancji i korzystania z systemów doraźnej pomocy w czasie awarii autoalarmu. Wybierajmy takie urządzenia, które w ramach gwarancji objęte są programem assistance. W przypadku unieruchomienia samochodu można telefonicznie wezwać pomoc i kontynuować podróż, bez kłopotów z samodzielnym rozbrajaniem skomplikowanego urządzenia elektronicznego „wszytego” w jeszcze bardziej skomplikowaną instalację elektryczną nowoczesnego samochodu.