Poprzeczne ustawienie silnika w samochodzie dostawczym

Obserwowana na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat „inwazja” przedniego napędu z poprzecznie usytuowanym silnikiem doprowadziły do tego, że samochód osobowy z takim układem napędu jest obecnie rozwiązaniem dominującym. Główną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uzyskania w pojeździe dużej przestrzeni użytkowej. Umożliwia to wyraźne polepszenie warunków podróżowania, zwłaszcza w małych samochodach.

Samochody dostawcze z przednim napędem, ale z silnikiem usytuowanym wzdłuż osi pojazdu produkowane są seryjnie od lat. Z uwagi na wiele zalet, w stosunku do klasycznego układu napędu, takich jak: mały wznios powierzchni ładowania, duża wysokość wnętrza nadwozia przy porównywalnych wymiarach gabarytowych i mniejsza masa własna pojazdu dzięki zwartości układu napędowego znajdują one wielu nabywców, dla których te właśnie cechy są najważniejsze.

Lawinowo narastająca produkcja samochodów osobowych z przednim napędem i poprzecznie usytuowanym silnikiem, mająca uzasadnienie techniczne i użytkowe, zdawała się nie mieć wpływu na rozwój samochodów dostawczych. Przełomu dokonały „wspólnymi siłami” firmy FIAT, Peugeot i Citroen. Opracowany przez nie nowy samochód dostawczy, o masie całkowitej 2400 – 2900 kg różni się od swoich poprzedników przede wszystkim tym, że ma usytuowany poprzecznie silnik. Po raz pierwszy w dziejach budowy samochodów użytkowych silnik znalazł się w pozycji prostopadłej do osi pojazdu. Jeszcze raz sprawdziła się zasada, że najlepsze, najbardziej udane koncepcje rozwiązane pomyślnie w samochodach osobowych znajdują zastosowanie w pojazdach przeznaczonych do transportu towarów.

Mając przed oczami konkretne rozwiązanie w postaci samochodów FIAT-Ducato, Peugeot-J5, Citroen-C25 warto przeanalizować, jakie cechy szczególne ma ono w porównaniu z dotychczasowymi konstrukcjami. Czy stanowi krok do przodu? Jeżeli tak, to na czym ten krok polega? Odpowiedź na postawione wyżej pytania zawierać będzie jednocześnie sugestię co do możliwości rozpowszechniania się nowej koncepcji.