Wymiana okładzin ciernych hamulca

img21Wymiana okładzin ciernych hamulca.
Aby wymienić okładziny, należy wyjąć zawleczkę i naciskając szczękę w kierunku środka koła, zdjąć z niej płytki. W ten sposób można zdjąć szczękę za pomocą specjalnej sprężyny zaciskowej i wymienić płytki,  utrzymujące okładziny cierne. Przed zdjęciem szczęki należy jak najbardziej wcisnąć tłok do wewnątrz cylindra sterującego; przy hamulcach tylnych kół przesunięcie to wykonuje się przekręcając w prawo tłok, który po skończonej czynności powinien być skierowany nadęciem środkowym i wydrążeniem zaznaczonym na złączu odpowietrznika hamulców w stronę osi koła. Jednocześnie należy sprawdzić, czy gumowe uszczelki zabezpieczające tłoków i osłon hamulca ręcznego na tylnych kołach znajdują się we właściwych gniazdach i czy nie są zniszczone lub stwardniałe — jeżeli tak, to należy je wymienić.