Rzeczywiste zużycie paliwa

paliwoPodawane w charakterystykach samochodów zużycie paliwa jest wskaźnikiem ekonomii dla danej marki i jest ważnym parametrem przy porównaniu pojazdów. W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych będzie się różnić od wartości katalogowych podawanych w charakterystykach samochodu. Należy bowiem pamiętać, że rzeczywisty ruch pojazdu zależy od bardzo wielu parametrów wzajemnie na siebie oddziałujących, a przede wszystkim od stanu technicznego auta, sposobu jego prowadzenia przez kierowcę, warunków atmosferycznych, stanu dróg, gęstości ruchu na drodze itp.
Porównanie danych katalogowych z wynikami uzyskanymi w czasie eksploatacji i stwierdzenie, że rzeczywiste dane odbiegają od wartości podanych w charakterystyce samochodu, nie może być podstawą do reklamacji zakupionego pojazdu. Reklamacja może być uzasadniona tylko wtedy, gdy kontrolny pomiar zużycia paliwa zostanie przeprowadzony wg warunków określonych obowiązującym regulaminem i na atestowanym stanowisku pomiarowym, co w rzeczywistości jest praktycznie niewykonalne. Laboratoriów, w których można wykonać tego typu pomiary, jest bardzo mało i nie świadczą one usług ogólnodostępnych, a poza tym koszt badania jednego pojazdu sięga kilkunastu tysięcy dolarów i wymaga bardzo żmudnej procedury prawno-organizacyjnej.
Wynika stąd następujący wniosek – zużycie paliwa podawane w charakterystyce jest ważnym parametrem informującym nabywcę o ekonomii samochodu, natomiast rzeczywiste zużycie paliwa może się różnić nawet do 2 dm3 na 100 km.
Na zakończenie parę uwag, jak eksploatować samochód, by jazda była oszczędna, ekonomiczna. Warunki eksploatacji samochodu można rozpatrywać w trzech aspektach – kierowcy, samochodu i drogi.
Można przyjąć, że kierowca w ok. 70% ma wpływ na ekonomię jazdy, samochód w ok. 20%, a droga w ok. 10%. Kierowca decyduje o sposobie i dynamice jazdy, tzn. o przyśpieszeniach, właściwym zastosowaniu przełożenia skrzyni biegów, właściwych obrotach silnika czy sposobie hamowania. Szczególnie eksploatacja samochodu wg zasady „gaz – hamulec” jest ze względu na oszczędne zużycia paliwa zdecydowanie nie wskazana.
Myślę, że artykuł ten wyjaśnił wiele wątpliwości, jakie użytkownicy samochodów napotykali podczas konfrontacji zapisów podawanych w instrukcjach pojazdów z obliczanymi rzeczywistymi wartościami zużycia paliwa osiąganymi przez użytkowany pojazd.