Satelitarny strażnik samochodu

Walka ze złodziejami samochodów przybiera różne formy. Ponieważ nie istnieje zabezpieczenie w 100% pewne, całkowicie uniemożliwiające kradzież pojazdu, należy podejść do zagadnienia od innej strony. Cóż z tego, że amatorom cudzej własności uda się uprowadzić auto, skoro jego odnalezienie może okazać się szybkie i łatwe?
Rozwiązanie problemu przynosi system lokalizacji i śledzenia pojazdów, wykorzystujący  amerykańskie satelity, krążące wokół Ziemi po sześciu kołowych orbitach na wysokości ponad 20 tys. km (GPS) oraz naziemną sieć cyfrowej telefonii komórkowej (GSM) pracującej przy częstotliwości 900 MHz. Sygnały wysyłane przez satelity i odbierane przez umieszczony w aucie odbiornik pozwalają na określenie jego położenia z dokładnością od 50 do 75 m, a po zastosowaniu korekcji błędu nawet do 5 m. Pozycja samochodu jest aktualizowana co 1 sekundę przy użyciu komputera pokładowego i przekazywana za pośrednictwem radiomodemu do centrum operacyjnego.
Aby system działał sprawnie, sygnały lokalizacyjne muszą być jednocześnie wyemitowane co najmniej z czterech satelitów. Analizowana następnie różnica czasów ich dotarcia do odbiornika jest miarą aktualnego położenia geograficznego (współrzędne: długość i szerokość) auta oraz jego prędkości poruszania się (z dokładnością rzędu 1 m/s). Niezbędne są w tym celu dokładne mapy cyfrowe danego obszaru. Zasada działania satelitarnego strażnika jest następująca. Odbiornik GPS analizując sygnały z satelitów, ustala dokładnie położenie samochodu i aktualne dane geograficzne przechowuje w pamięci. Połączony jest z systemem łączności GSM (odpowiednio przygotowany i dostosowany telefon komórkowy). Kontrola położenia samochodu przez centralę polega na uruchomieniu połączenia GSM i odebraniu danych o umiejscowieniu pojazdu z odbiornika GPS. Dane wyświetlane są na cyfrowej mapie przechowywanej w pamięci komputera w centrali.
Nadawanie sygnału z samochodu przebiega w ten sam sposób. System może działać okresowo – kontrola położenia dokonywana jest wyrywkowo przez centralę (np. według ustalonego z klientem harmonogramu) lub przez kierowcę. Może odbywać się co zadaną liczbę godzin lub minut albo być podawana w sposób ciągły. Centrum operacyjne funkcjonuje 24 godziny na dobę. W przypadku kradzieży pojazdu przekazuje zlecenie interwencji bądź firmom ochroniarskim, bądź bezpośrednio jednostkom policji, po czym śledzi jej przebieg. Aktywacja układu następuje po nadaniu sygnału alarmowego, z inicjatywy napadniętego kierowcy (np. poprzez naciśnięcie niewidocznego przycisku), lub samoczynnie, wskutek wykrycia włamania bądź odholowania przez czujniki, rejestrujące otwarcie drzwi albo pokryw, stłuczenie szyby, ruch w kabinie, zmianę położenia samochodu itp. Zdalnie następuje unieruchomienie silnika skradzionego auta i/lub włączenie świateł bądź klaksonu.