Zakup samochodu dostawczego

Udzielając porad, omawiamy parametry, jakie należy brać pod uwagę przy zakupie samochodu dostawczego, aby spełniał oczekiwanie nabywcy, będącego z reguły właścicielem drobnego przedsiębiorstwa, prowadzącym działalność gospodarczą.
Temat ten zasługuje na przedstawienie, ponieważ samochód dostawczy często odgrywa decydującą rolę w prowadzeniu małego przedsiębiorstwa i powinien być właściwie wytypowany.
Przy decyzji wyboru samochodu dostawczego pierwszą czynnością jest ustalenie jego przeznaczenia w firmie, a więc wzięcie pod uwagę:
•    rodzaju przewożonych materiałów,
•    pojemności przewożonego towaru,
•    możliwości mechanizacji załadunku,
•    wymaganej ładowności,
•    tras przebiegów,
•    przebiegów rocznych.

Dalszymi parametrami, które kupujący powinien uwzględnić przy typowaniu samochodu do zakupu są:
•    niezawodność eksploatacji,
•    ekonomia eksploatacji,
•    sieć autoryzowanych stacji danej marki w kraju,
•    dostępność części zamiennych,
•    parametry techniczne i nowoczesność konstrukcji,
•    rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę środowiska,
•    popularność na rynku,
•    cena.

Naszym zdaniem są to dane wyjściowe przy typowaniu i wyborze samochodu.
Planując zakup pojazdu do działalności gospodarczej, należy sprawdzić, czy kierowca ma uprawnienia do prowadzenia samochodu ciężarowego. Pojazd musi być często dostosowany
–    z uwagi na charakter działalności przedsiębiorstwa – do ciągnięcia przyczepy. I w tym przypadku uprawnienia kierowcy decydują o rodzaju holowanej przyczepy.
Następną czynnością jest wybór koncepcji, czy samochód ma być nowym pojazdem zakupionym w salonie u dealera, czy używanym z komisu.