Reduktor – parownik

Reduktor-parownik jest elementem instalacji odpowiedzialnym za zmianę stanu skupienia paliwa. Wykorzystuje w tym celu ciepło z układu chłodzenia, do którego zostaje szeregowo włączony. W obecnie stosowanych reduktorach częstym wyposażeniem jest czujnik temperatury, dzięki któremu można przejść na zasilanie LPG w przypadku, gdy silnik nie osiągnął właściwej temperatury pracy. Przełączenie na zasilanie LPG w chwili, gdy temperatura płynu chłodniczego jest niższa niż 30° C, mogłoby spowodować przedostanie się do mieszalnika LPG w fazie ciekłej, co z kolei doprowadziłoby do zbytniego wzbogacenia mieszanki i „zalania” silnika.
W przewodzie łączącym filtr powietrza i kolektor, tuż przed przepustnicą, montowany jest mieszalnik. Jego budowa, kształt czy wydatek to indywidualne cechy uzależnione od typu silnika. Odparowane paliwo LPG (faza gazowa) jest przekazywane z reduktora do mieszalnika przewodem, na którym montowany jest regulujący wypływ gazu zawór iglicowy, sterowany silnikiem krokowym.
Stopień otwarcia zaworu ustalany jest przez mikroprocesor centralki sterującej pracą instalacji LPG. Określono także mapę zapłonu dla trybu pracy na gazie.
Aby możliwe stało się zasilanie paliwem gazowym, konieczne jest odcięcie benzynowego układu zasilania. Nowoczesne silniki są wyposażone w układy auto diagnozujące, które wykryłyby wówczas „niesprawność” wtryskiwaczy i uniemożliwiły pracę silnika. Dlatego też układy zasilania LPG wymagają stosowania emulatorów, symulujących pracę wtryskiwaczy. Podobnie układ sterujący instalacją gazową „opiekuje się” sondą Lambda. Zmiana rodzaju paliwa wykonywana jest poprzez przestawienie przełącznika centralki umieszczonej w kabinie pojazdu.
Zasilanie jednopunktowe LPG w przypadku kolektorów dolotowych z tworzywa sztucznego stwarza zagrożenie ich uszkodzenia na skutek wybuchów powrotnych. Stosuje się więc zawory upustowe – bezpieczeństwa, rozładowujące powstałe w kolektorze wysokie ciśnienie.
Od wybuchów powrotnych są wolne instalacje trzeciej generacji, podające paliwo tuż przed zaworami dolotowymi, osobno dla każdego cylindra. Obecnie w pełni sprawne urządzenia tego typu oferuje firma Koltec, montowane są m.in. jako wyposażenie fabryczne Peugeotów 406 GPL, które są produkowane tylko dla bardzo ściśle określonego modelu komputera sterującego pracą silnika, co poważnie ogranicza możliwość ich montażu niefabrycznego.Instalacje LPG z zasilaniem wielopunktowym są droższe od instalacji drugiej generacji. Jest to wynikiem skomplikowania ich budowy m.in. poprzez zastosowanie rozdzielacza, dozującego paliwo do każdego z cylindrów.