Instalacja gazowa w aucie

gazowa instalacjaGaz LPG ma gęstość 2,25 kg/m3, wartość opałowa mieszanki paliwowo-powietrznej wynosi 3,39 MJ/m3, temperatura zapłonu 400°C, a teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do spalania – 15,5 kg/kg. W postaci ciekłej daje się magazynować pod ciśnieniem rzędu 2,0-2,5 MPa. Na początku lat 90. do napędu pojazdów zużywano rocznie na świecie ok. 8,2 mln ton gazu płynnego, z tego ok. 2,5 mln t w Europie (głównie Włochy i kraje Beneluxu). Gaz ziemny (gęstość 0,695 kg/m3, wartość opałowa 3,4 MJ/m3, zapotrzebowanie powietrza 9,5 kg/kg) wymaga magazynowania po skropleniu w chłodzonym zbiorniku w temperaturze -160°C lub po sprężeniu pod ciśnieniem 16-20 MPa. Największą popularnością cieszy się w USA, Nowej Zelandii, Argentynie, Włoszech i Rosji. W eksploatacji na całym świecie jest ok. 1 min takich pojazdów. Konstrukcja układu zasilania i skład spalin są zbliżone dla LPG i CNG/ LNG, różnice tkwią w budowie zbiornika.

Sposoby zasilania:
•    mieszanka palna może powstawać w mieszalniku, do którego gaz ze zbiornika jest doprowadzany przez reduktor ciśnienia;
•    gaz sprężony o wysokim ciśnieniu jest wtryskiwany do kanału dolotowego lub bezpośrednio do cylindra;
•    skroplony gaz jest wtryskiwany do cylindra.

Z technicznego punktu widzenia realne jest przystosowanie każdego silnika benzynowego (zarówno zasilanego gaźnikowo, jak i wtryskowo) do napędu gazowego (rozruch lub dojazd awaryjny do dystrybutora na benzynie albo oleju napędowym). Na ogół istnieje możliwość przełączania z jednego rodzaju paliwa na drugi. Wzrost zużycia (o połowę tańszego!) paliwa wynosi przeciętnie 10-15% w przypadku układu wtryskowego i 15-20% układu gaźnikowego. Szacuje się, że czas amortyzacji pojazdu wyposażonego w instalację gazową to ok. 2 lata. Gaz ziemny jest przy tym tańszy, ale koszt adaptacji pojazdu wyższy. W samochodach osobowych stosuje się przeważnie LPG lub CNG, w użytkowych – LNG. LPG jest łatwiejszy w magazynowaniu, ale jako cięższy od powietrza może w razie nieszczelności przewodów gromadzić się przy gruncie, wnikać do kanalizacji i stać się przyczyną wybuchu. W niektórych krajach doprowadziło to do zakazu parkowania samochodów zasilanych gazem w garażach podziemnych.

WADY ZASILANIA GAZOWEGO
Wady napędów gazowych w porównaniu z tradycyjnymi (benzyna/olej napędowy):
•    mniejszy zasięg przy tej samej masie paliwa (np. 55 dm3 benzyny jest równoważne 105 dm3 LPG i 244 dm3 CNG);
•    konieczność przestrzegania szczególnych warunków bezpieczeństwa (wysokie ciśnienie);
•    mniejsza pojemność bagażnika przez zbiornik gazu (walcowy lub toroidalny) przeważnie o pojemności 40-128 dm3, napełniany do 80% objętości.